Specialtilpasning af hjælpemidler

Svært handicappede borgere har ofte helt specielle behov, som ikke kan afhjælpes med et standard hjælpemiddel.
For en kørestolsbruger kan dårlig siddestilling, tryksår og smerter derfor være en daglig udfordring.

Pro Comfort har specialiseret sig i at tilpasse alle typer af hjælpemidler til mennesker med varig funktionsnedsættelse. Brugerne får hermed optimeret komforten, oplever færre gener og får forbedret deres livskvalitet.

Pro Comfort er registreret hos Lægemiddelstyrelsen som fabrikant af medicinsk udstyr efter mål – klasse I. Vi kan derfor foretage omfattende ændringer på både konstruktion, polstring og el-teknik, der 100% tager højde for brugerens individuelle behov. Læs mere om, hvad det indebærer for dig, der er terapeut i en kommune.

Vi udfører specialtilpasning på alle typer af hjælpemidler uanset fabrikat. Vi er uvildige og lægger stor vægt på at skabe løsninger, der fungerer i borgerens hverdag.

Fordele og besparelser

Præcise individuelle tilpasninger af hjælpemidler til handicappede giver en lang række fordele og besparelser  – både på den korte og den lange bane:

Fordele for borgeren

 • Færre følgeskader hos borger
 • Færre indlæggelser
 • Nedsat risiko for tryksårsskader

Besparelser i de kommunale budgetter

 • Færre hjælpertimer
 • Nedsat risiko for arbejdsskader
 • Færre sygedage for plejepersonale
 • Færre administrationsopgaver for terapeuten
 • Færre terapeuttimer hos borger
 • Færre fejlkøb
 • Øget genanvendelse af hjælpemidler

Typer af hjælpemidler som vi kan specialtilpasse

Pro Comfort udfører specialtilpasninger på alle typer af hjælpemidler uanset hvilket fabrikat, der er tale om:

 • El-kørestole
 • Manuelle kørestole
 • Toilet- og badestole
 • El-scootere
 • Ganghjælpemidler
 • Senge
 • Hvilestole
 • Autostole

Alle ændringer af konstruktion, el-teknik og polstring foretager vi på eget værksted i Harndrup på Fyn.

Analyse, vurdering og rådgivning

Vores konsulent foretager sammen med terapeuten en analyse af brugerens udfordringer med det eksisterende hjælpemiddel, og giver på denne baggrund en uvildig rådgivning.

Rådgivningen har altid fokus på at finde en løsning, der sikrer brugeren, hjælperne og plejepersonalet et hjælpemiddel, der fungerer optimalt i hverdagen.

Optimal løsning til bedste pris

Løsningen kan være én af flere mulige:

 • Tilpasning af brugerens eget hjælpemiddel
 • Indkøb og tilpasning af nyt hjælpemiddel
 • Tilpasning af brugt hjælpemiddel fra kommunens hjælpemiddeldepot

Kontakt os for et uforpligtende besøg og tilbud

Vil du høre mere om hvordan vi kan hjælpe er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Fabrikation af medicinsk udstyr efter mål

Hvad siger reglerne?

Pro Comfort er registreret hos Lægemiddelstyrelsen som fabrikant af medicinsk udstyr efter mål – klasse 1.

Registreringen indebærer en række krav, som vi skal opfylde:

 1. Foretage ny risikovurdering af det specialtilpassede hjælpemiddel
 2. Lave ny identifikation af hjælpemidlet – fjerne det oprindelige CE-mærke og påføre nyt ID nummer, samt foretage registrering
 3. Overtage produktansvaret*) fra produktets oprindelige fabrikant

*) Hvis ændringer derimod foretages af en producent uden særlig tilladelse, vil produktansvaret i stedet overgå til ordregiver, som i mange tilfælde er kommunen. Ingen har automatisk tilladelse til at udføre disse konstruktionsændringer – heller ikke den oprindelige producent eller kommunens eget værksted.

Husk, at en specialtilpasning i de fleste tilfælde både er den billigste og bedste løsning.

Sådan gør vi

“Sådan gør vi” giver dig et overblik over forløbet, når vi er blevet kontaktet af en terapeut angående en borger, der har brug for at få lavet en individuel tilpasning af sit hjælpemiddel:

Afdækning af behov

Vores konsulent besøger borgeren på hans/hendes bopæl sammen med terapeuten, hjælperen og nærmeste pårørende.
Her foretager de sammen en grundig analyse og foretager en vurdering af, hvordan udfordringerne bedst kan løses.
På denne baggrund finder de i fællesskab frem til den optimale løsning.
Konsulenten udarbejder på stedet en arbejdsbeskrivelse (ABS), som grundigt beskriver opgaven.
ABS’en kan fx omfatte:

 • Vurdering af siddestilling
 • Opmåling
 • Trykmåling
 • Aftryk
 • Fotografering

Tilbud

Hvis terapeuten ønsker det, udarbejder konsulenten efterfølgende et tilbud på baggrund af ABS’en. I tilbuddet vil også indeholde en forventet tidsramme for løsning af opgaven.
Dato for udførelse af opgaven aftales ved accept af tilbud.

Tilpasning

Selve specialtilpasningen af hjælpemidlet sker på Pro Comforts eget specialværksted i Harndrup på Fyn.

Vi tilstræber altid at løse opgaven, så borgeren skal undvære sit hjælpemiddel i kortest mulig tid.
I praksis betyder det, at vi oftest henter hjælpemidlet ude hos borgeren om morgenen, og afleverer det igen senere samme dag.

For vores kunder på Sjælland og i Nordjylland må der i visse tilfælde påregnes 2-3 dages ekspeditionstid.

Da specialtilpasninger af hjælpemidler er underlagt Lægemiddelstyrelsens regler for fabrikation af medicinsk udstyr efter mål – klasse I, er der en række procedurer, vi skal følge.

Case – Specialtilpasning af kørestol

Udgangspunkt
Efter flere fejlslagne standardløsninger henvendte terapeuten sig til Pro Comfort for at finde en løsning til tryksårsplaget borger i en Typhoon el-kørestol.

Problemstilling
Borger havde i perioder store problemer med tryk på begge siddeknogler samt sår på indersiden af begge knæ pga. kraftige muskelspændinger knæ mod knæ.

Bold som knæpude
Kørestol med abduktionsklods

Løsning

 • Roho-pude blev indbygget i siddepuden, understøttet af flere, nøje udvalgte skumtyper
 • Siddepuden blev skålformet en anelse for at give borger den ønskede fornemmelse af at sidde korrekt på siddepuden
 • Anlægsfladen blev betrukket med to-vejs strækstof
 • Abduktionsklods fremstillet i korrekt bredde og dybde med skumtype i forhold til tryk
 • Klodsen blev gjort flytbar, så den kunne fjernes, når borger skulle ud og ind af stolen. Når klodsen ikke anvendes, placeres den på et beslag monteret bag på stolen

Evaluering
Borger blev afhjulpet med sine tryksår og udtrykte stor tilfredshed med løsningen.
Familien udtrykte glæde over, at borger havde fået det meget bedre og var gladere i hverdagen.
Hjælperne følte, det var blevet meget nemmere at udføre dagligdagens opgaver.