MDR

MDR – Medical Device Regulations – har erstattet MDD.
I ProComfort arbejder vi løbende med at optimere vores processer i forhold til reglerne i MDR, så vores kunder kan føle sig trygge ved, at reglerne bliver overholdt.
Vi arbejder elektronisk og dokumenterer alt i egen app specielt designet til formålet. Det betyder, at vi har fuld kontrol over data og altid kan dokumentere vores arbejde med kvalitet og sikkerhed.
Udstyr efter mål
Tilpasninger af udstyr til borgere med særlige udfordringer falder ind under udstyr efter mål, da der ikke er tale om masseproducerede produkter, men derimod særligt tilrettede produkter, der kun må bruges af den borger, de er lavet til.
Vi er registreret hos Lægemiddelstyrelsen som producent af udstyr efter mål- klasse I. Det betyder, at vi må lave alle tilretninger på baggrund af en rekvisition fra en sundhedsfaglig person.
Vigtigt samarbejde med terapeuter
Terapeuterne er således ikke bare kunder men vigtige samarbejdspartnere. Vi udarbejder sammen en arbejdsbeskrivelse på baggrund af deres ønsker for borgeren, og inden sagen afsluttes kontrollerer terapeuten hjælpemidlet og laver den kliniske dokumentation.
Terapeuterne spiller også en rolle i forhold til den efterfølgende overvågning.
Processen i ProComfort: